LED Wall Washer Light 24W

ลูเมน (Lumen flux) : 1920-2400 Lms Manufactured by XIGZAG ไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (Designed in Japan)ชิปที่ใช้ : BRIDGELUX LED Chip (ของอเมริกา) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้ง...

LED Wall Washer Light 24W Full Color

ลูเมน (Lumen flux) : 1920-2400 Lms Manufactured by XIGZAG ไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (Designed in Japan)ชิปที่ใช้ : BRIDGELUX LED Chip (ของอเมริกา) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้ง...

LED Wall Washer Light 24W DMX512

ลูเมน (Lumen flux) : 1920-2400 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (Designed in Japan)ชิปที่ใช้ : BRIDGELUX LED Chip (ของอเมริกา) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได...

กำลังแสดง 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 (1 หน้า)