LED E27 Slim bulb 18W

ลูเมน (Lumen flux) : 960-1200 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (Designed in Japan)ชิปที่ใช้ : EPISTAR LED CHIP (ของใต้หวัน) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หล...

LED E27 Slim bulb 12W

ลูเมน (Lumen flux) : 960-1200 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (Designed in Japan)ชิปที่ใช้ : EPISTAR LED CHIP (ของใต้หวัน) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หล...

LED E27 Slim bulb 7W

ลูเมน (Lumen flux) : 560-700 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (Designed in Japan)ชิปที่ใช้ : EPISTAR LED CHIP (ของใต้หวัน) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หลา...

LED E27 Slim bulb 3W

ลูเมน (Lumen flux) : 240-300 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (Designed in Japan)ชิปที่ใช้ : EPISTAR LED CHIP (ของใต้หวัน) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หลา...

LED E27 Slim bulb 18W PACK 6

ลูเมน (Lumen flux) : 960-1200 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (Designed in Japan)ชิปที่ใช้ : EPISTAR LED CHIP (ของใต้หวัน) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หล...

LED E27 Slim bulb 12W PACK 6

ลูเมน (Lumen flux) : 960-1200 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (Designed in Japan)ชิปที่ใช้ : EPISTAR LED CHIP (ของใต้หวัน) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หล...

LED E27 Slim bulb 7W PACK 6

ลูเมน (Lumen flux) : 560-700 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (Designed in Japan)ชิปที่ใช้ : EPISTAR LED CHIP (ของใต้หวัน) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หลา...

LED E27 Slim bulb 3W PACK 6

ลูเมน (Lumen flux) : 240-300 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (Designed in Japan)ชิปที่ใช้ : EPISTAR LED CHIP (ของใต้หวัน) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หลา...

กำลังแสดง 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8 (1 หน้า)