LED High Bay CHIP OSLAM 100W

ลูเมน (Lumen flux) : 9000-11000 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: MEANWELL LED Driver (ของใต้หวัน)ชิปที่ใช้ : OSLAM LED Chip (ของอเมริกา) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หลากหลา...

LED High Bay CHIP OSLAM 150W

ลูเมน (Lumen flux) : 13500-16500 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: MEANWELL LED Driver (ของใต้หวัน)ชิปที่ใช้ : OSLAM LED Chip (ของอเมริกา) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หลากหล...

LED High Bay CHIP OSLAM 200W

ลูเมน (Lumen flux) : 18000-22000 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: MEANWELL LED Driver (ของใต้หวัน)ชิปที่ใช้ : OSLAM LED Chip (ของอเมริกา) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หลากหล...

LED High Bay light 100W

ลูเมน (Lumen flux) : 9000-11000 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: MEANWELL LED Driver (ของใต้หวัน)ชิปที่ใช้ : BRIDGELUX LED Chip (ของอเมริกา) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หลา...

LED High Bay light 150W

ลูเมน (Lumen flux) : 13500-16500 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: MEANWELL LED Driver (ของใต้หวัน)ชิปที่ใช้ : BRIDGELUX LED Chip (ของอเมริกา) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หล...

LED High Bay light 200W

ลูเมน (Lumen flux) : 18000-22000 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: MEANWELL LED Driver (ของใต้หวัน)ชิปที่ใช้ : BRIDGELUX LED Chip (ของอเมริกา) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หล...

LED High Bay light 50W

ลูเมน (Lumen flux) : 4500-5500 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: MEANWELL LED Driver (ของใต้หวัน)ชิปที่ใช้ : BRIDGELUX LED Chip (ของอเมริกา) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หลาก...

LED High Bay UFO 100W

ลูเมน (Lumen flux) : 9000-11000 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: MEANWELL LED Driver (ของใต้หวัน)ชิปที่ใช้ : BRIDGELUX LED Chip (ของอเมริกา) มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หลา...

LED High Bay UFO 150W

ลูเมน (Lumen flux) : 13500-16500 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (ของใต้หวัน)ชิปที่ใช้ : OSLAM LED Chip มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หลากหลายการใช้งาน: ออ...

LED High Bay UFO 200W

ลูเมน (Lumen flux) : 18000-22000 LmsManufactured by XIGZAGไดเวอร์: XIGZAG LED Driver (ของใต้หวัน)ชิปที่ใช้ : OSLAM LED Chip มั่นใจในอายุการใข้งานที่ยาวนานขี้นออกแบบมาเพื่อให้ลำ แสงกระจายสว่างกินไฟน้อยใช้งานได้หลากหลายการใช้งาน: ออ...

กำลังแสดง 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10 (1 หน้า)