ลำดับที่ ตำแหน่ง แผนก วันที่รับสมัคร รายละเอียด
1 业务经理 营销部 2015-08-04 Details
2 部门主管 销售部 2012-08-04 Details