เช่น หลอดไฟled chip ขนาด30w มีเม็ดledอยู่แถวละ10เม็ด จำนวน3แถว รวมทั้งหมดมี30เม็ด หน้าเลนส์มีสีเหลืองอ่อนจะเป็นสีขาว( DayLight )และสีเหลืองออกส้มจะเป็นแสงวอมไวท์ ( warm white )  ขั้วบวกและขั้วลบของหลอดไฟให้สังเกตุตรงเครื่องหมายแต่ละข้าง